Need Help ?
Call: +977- 08420113
News Flash

एसए२लसी ग्रेड वृद्धि पुरक परीक्षाा २०७२ सम्वन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७३।०३।०६

एसएलसी ग्रेड वृद्धि परीक्षाा २०७२ सम्वन्धमा  यस जिल्लाका  मा‍ वि तथा उ मा वि हरुले तपसिल अनुसार गर्नु गराउनु हुन अनुराेध छ ।